بی هم اما با هم
 

 

ساده پاییزی ِ من

وقتی رنگ زندگی سرد است

گرمای تو را بیشتر می خوانم

سرد نشو

 که بهار می ترسد از سرما

 


?بهار _  سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ _   _ پيام هاي ديگران ()
 

 

ساده پاییزی ِ من
هـمـه سراغ تـو را از
بـهـار
 می گـیرند
جـای بـی نشـان تـو را
کـجـا نشـان ِ شـان  دهـم

 


?بهار _  جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸ _   _ پيام هاي ديگران ()
 

 

ای کـاش
" هـمــه جــا بــا تــو "
به جـای یـک جـمـله ی رنـگـی
 تـنـهـا یـک بـاور بـود
بـرای زنـدگـی

 


?بهار _  دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ _   _ پيام هاي ديگران ()
 

 

گـرد و غـبـار دلـم
حـس و حـال ِ پـریـدن نـدارد

حـتی بـه هـوای کـوی تـو

 


?بهار _  دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧ _   _ پيام هاي ديگران ()
 

 

آنـجـا کـه
رنـگ های خـوشـبخـتی
خـامـوش می شـونـد

در واژگـونی بـخـت
بـرآنـم

تا به رقـص بـرخـیـزم
و کـودکـانه
گـوش
به زنـگـولـه فرداها سپارم

 

 


?بهار _  یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧ _   _ پيام هاي ديگران ()
 

 

 مـطمئن باش تــا  زمـانـیـکـه
تــو
سـکـوت و خـلـوت کـوچـه هـای سـرد را
تـحـمـیـل پـنـجـره مـی کـنـی
مـن
شـبـدر هـای چـهـار پـَرو قـاصـدک
مـهـمـانـش مـی کـنـم

 وایـن یعـنـی
آغـازجـنـگ مـیـان مـن و تـو

 


?بهار _  یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧ _   _ پيام هاي ديگران ()
 

 

 تـا مـگـر شـیـشـه ی ایـن کـاخ بـه هـم درشـکـنـد
تـا مـگـر ولـولـه افـتـد بـه دل قــصــر ســکــوت
دسـت در حـسـرت ســنـگ
سـنـگ در آرزوی  پـرواز اسـت

 

 


?بهار _  جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧ _   _ پيام هاي ديگران ()
 

 

گــاهــی افــتخــار مــی کــنـم
بــه مــرغ  ِ دلــم
کــه  یــک پــا بیــشــتــر  نــدارد

 


?بهار _  شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ _   _ پيام هاي ديگران ()Designed By

Marjan

Just try to right click on me Just try to right click